Teamwork Business

Powered by vision

About

Pieter van der Kooij


Pieter van der Kooij (Economie UvA) is 30 jaar actief in bedrijfsadvisering. Zijn specialisatie is visie en richtingsgevoel van mensen en organisaties vrij te spelen.

Pieter coacht op het snijvlak van persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling. Onder de noemer ‘Poëzie in Bedrijf’ schrijft hij maatwerkgedichten voor ondernemingen die functioneren als moreel ijkpunt voor haar medewerkers.

Essenties:

  • ondernemend kabelen van financieel rendement en maatschappelijk rendement
  • ruimte dichten tussen purpose en poen
  • ondernemingsmodellen ontwikkelen voor borgen continuïteit van bedrijven

diensten


Persoonlijke Coaching

Je beseft dat je grotendeels wordt geleefd door de waan van de dag en weet dat je meer capaciteiten hebt dan je benut.

Bij persoonlijke coaching wordt er een appèl gedaan op je weten en vermogen verder te kijken dan het probleem van vandaag en zicht te krijgen op jouw perspektief.

Het gaat er om bewust te worden van je rode draad c.q. de samenhang in je bestaan. Op basis hiervan kan je richting geven aan hoe en waar je functioneert. Hoe jij en de ander plezier kan beleven aan jouw functioneren.

Persoonlijke coaching krijgt vorm in één op één gesprekken.

Organisatieontwikkeling

Visie en richtingsgevoel zit in ondernemingen opgesloten. Het is de kunst dit vrij te spelen zodat je weet wanneer je daadwerkelijk koers zet of je een speelbal bent van dagelijkse omstandigheden.

Organisatieontwikkeling draait om antwoorden op de vragen:

  • wat is de kern van de zaak?
  • waar sta je voor, moreel en financieel?
  • Wat is je maatschappelijke meerwaarde?
  • Welke productontwikkeling en organisatiestructuur maakt het primaire proces van de onderneming sterker en toekomstbestendig?

Organisatieontwikkeling vindt haar bouwstenen in gesprekken met ondernemer / directie en/of medewerkers en/of relaties die oog hebben voor mogelijkheden en ontwikkelingen.

Poëzie in bedrijf

Een gedicht is een vorm van slow art. Het blijkt in de praktijk een krachtige vorm om noties als; waartoe is dit bedrijf op aarde, wat is onze moraal, waar staan we voor in woorden te vangen die duurzaam actueel zijn. Geen vaag verhaal maar woorden die bewust en onbewust worden opgenomen door medewerkers en zo werk en ontwikkeling kleurt.

Pieter combineert dichten en organisatieontwikkeling met zijn product ‘Poëzie in Bedrijf’. Inspiratie voor het gedicht komt van de ondernemer c.q. de leiding van de onderneming.

Neem Contact Op


Teamwork Business
Lepelaarpark 42
1444HS Purmerend
P: +31 6 4166 0027
E: